Menu
 

Den bedste motion for hjertet er at bukke sig ned og løfte andre op

I Danmark lever mere end 40.000 familier for så få penge, at de har svært ved at få råd til de mest basale ting til deres børn. Dette kan have store konsekvenser for børnene, der ofte vokser op med mange problemer og bekymringer, som et barn ikke bør have. Du kan være med til at gøre en forskel!

Hos Familiestøtten kobler vi ressourcestærke børnefamilier sammen med økonomisk udsatte børnefamilier, som løbende arver det tøj og legetøj donationsfamilien er færdig med at bruge.

 

Familiestøtten – fordi de mindste ting, kan gøre den største forskel

Familiestøtten er en frivillig organisation, der hjælper økonomisk udsatte børnefamilier i Danmark.

Gennem Familiestøtten kan udsatte børnefamilier blive matchet med en donationsfamilie, som løbende donerer det tøj og legetøj børnene er vokset ud af, til børnene fra modtagerfamilien. Familierne bliver matchet så børnene fra donationsfamilien er af samme køn, men nogle år ældre, og at der derfor altid vil være alderssvarende tøj at arve.

Vores hovedformål er:

At lette de pressede børnefamiliers økonomi, og give dem mere overskud derhjemme.

En dårlig økonomi er altid årsag til en masse bekymringer, og Familiestøtten ligger stor vægt på at forbedre forældrenes livskvalitet, og ikke mindst, børnenes vilkår og chancer.

Vores fokus er ikke at man bliver lykkelig af at eje en masse ting, men derimod hvor svært det er i livet, når man intet har.

Find din nærmeste koordinator?

Fordi de mindste ting, kan gøre den største forskel